Follow

Oh ja... Voor de super-nerd-badge .... Maak ik ook nog een tails USB stick

Sign in to participate in the conversation
hackdezorg.nl

Zorg gerelateerde Mastodon Server